Zukertort Amstelveen Nieuws
In Memoriam Gerard Verlaan (mei 2021)

In Memoriam Gerard Verlaan (door Wouter Simonis)

De naam Verlaan duikt voor het eerst op in ons clubblad Zukertort Nieuws in oktober 1953. Een overzicht met alleen achternamen, waaruit blijkt dat Verlaan is ingedeeld in groep IV van een tientallencompetitie. Even verderop in datzelfde nummer heet men Gerard als nieuw lid welkom in de rubriek "Afdeling Bevolking". Gerard is, met een korte onderbreking in verband met zijn militaire dienstplicht in het seizoen 1954/1955, altijd lid gebleven van Zukertort.

Zukertort speelde vanaf het voorjaar van 1962 in gebouw Reveille aan de Lindenlaan. In januari 1969 meldde ik mij aan als jeugdlid en in 1973 traden Gerard en ik tegelijkertijd toe tot het bestuur. Gerard werd benoemd tot commissaris van materiaal en ik tot clubwedstrijdleider. Het bestuur telde in die tijd maar liefst zeven leden.

Vanaf die tijd begon mijn hechte band met Gerard. Als de bar in Reveille sloot namen we nog een afzakkertje bij Mister Ed aan de overkant. Gerard bestelde dan zijn vaste CB'tje Seven Up (CB stond voor citroenbrandewijn) en we aten nog een lekkere saté, want van al dat schaken kreeg je best trek. Als we tegen twee uur naar huis gingen kon ik uitslapen tot een uur of tien, maar Gerard stond gewoon om zes uur op. Hij had een zand- en grindbedrijf aan de Oosteinderweg in Aalsmeer. Doordeweeks leverde hij aan bedrijven en zaterdag kwamen de particulieren. Op zondag moest hij de administratie doen, hetgeen hem ooit bracht tot de opmerking: op zondag werk ik tegenwoordig nog maar een paar uur.

Uitzicht op Bovenkerk Zijn bedrijf kon door Rijkswaterstaat worden opgeroepen voor sneeuwruimen. Hij monteerde dan sneeuwschuivers op zijn vrachtauto's. Later verhuisde Gerard naar het Schinkeldijkje. Op de voorzijde van zijn overlijdensbericht staat een mooie foto van het uitzicht daar: De Kleine Poel en de Urbanuskerk van Bovenkerk.

Aan het Schinkeldijkje verhuurde hij tot aan zijn dood opslagruimte, want met pensioen gaan was niets voor hem. Zijn vrouw Ans en hij moesten moeite doen om één dag in de week vrij te houden voor ontspanning.

Gerard kon buitengewoon laconiek reageren. Toen hij bij de Bankrashal zijn auto een keer dwars voor een graafmachine parkeerde en ik daar een opmerking over maakte was zijn reactie: die gaat vanavond toch niet meer weg.

Op de ledenvergadering van 31 augustus 1979 trad Gerard uit het bestuur. Hij werd benoemd tot erelid vanwege zijn grote en langdurige verdiensten voor de club. Geheel onverwacht zal dat voor hem niet zijn geweest, want agendapunt 13 van die ledenvergadering luidde: 'Benoeming van een erelid'. In het daaropvolgende nummer van Zukertort Nieuws prijkt Gerard bovenaan de ledenlijst. Hoewel in het verleden meer ereleden zijn benoemd, was hij op dat moment de enige.

Als dank voor zijn erelidmaatschap schonk Gerard de club een wisselbeker: de Verlaancup. Daar is in verschillende formules om gespeeld, maar sinds een aantal jaren is de beker voor de winnaar van het interne snelschaakkampioenschap. Dat past goed bij Gerard, want hij had een resolute speelstijl en speelde snel. Ik zat ooit naast een partij tussen Gerard en Jan van Rossum met normale bedenktijd. Ik dacht toen al: die partij gaat nooit lang duren. Na een kwartier had Gerard gewonnen en vervolgens hebben ze de hele avond met elkaar zitten te vluggeren.

Op een gegeven moment koos Gerard ervoor om voor Pegasus te gaan spelen. Daar vond hij meer spelers van zijn eigen niveau. In 2004 adviseerde hij mij om dat ook te doen. Na een seizoen dat bij Zukertort begon met vijf nederlagen had ik daar wel oren naar.

Enkele jaren later verhuisde Gerard naar Kudelstaart en verruilde hij Pegasus voor schaakclub Westeinder. Daar is hij tot zijn dood blijven spelen. Hij kwam nog wel regelmatig in het EGCC, maar dan om te bridgen. Ook bezocht hij zo af en toe onze ledenvergadering, onder andere om zijn eigen wisselbeker uit te reiken. En nog onlangs ontving hij zijn erespeld voor 50 jaar lidmaatschap van de KNSB, met vele jaren vertraging!

Gerard was altijd een gezonde en sterke man, totdat kanker hem te pakken kreeg. Eerst leek dat goed behandelbaar, maar ongeveer een jaar geleden werd duidelijk dat er toch uitzaaiingen waren. Ongeveer een maand geleden heeft hij nog een donatie gedaan aan de club. Van dat geld kunnen we de Verlaancup in stand houden.

Gerard was met afstand het langst lid van onze club. Die rol is nu overgenomen door ons erelid Peter van Velzen, die al zeer lang in Thailand woont. Zijn aanmelding voor het lidmaatschap staat vermeld in het Zukertort Nieuws van februari 1967. Edwin van Erp volgt met een aanmelding in mei 1968.

Ik rond af met de reactie van Peter op het overlijden van Gerard: Enkel goede herinneringen. Daar sluit ik mij graag bij aan.

Vork op stuk en veld (maart 2021)

Vork op stuk en veld (door William van Zanten)

Oud-clublid William van Zanten schreef decennia geleden zeer omvangrijke artikelen voor het clubblad van Amstelveen. Na zijn afstuderen verhuisde William en daarmee eindigde ook zijn lidmaatschap van onze club. Tegenwoordig woont hij in Den Haag, maar nog steeds schrijft hij zeer interessante artikelen over schaakstrategie. Hij gaf ons toestemming dit artikel op onze website te publiceren. Het origineel staat op de website van de Haagse schaakvereniging SHTV in het clubblad van februari 2021.

Een speciale paardvork die in één zet iets dreigt én iets verhindert

In dit artikel ziet u diverse voorbeelden van een paard dat buitengewoon veel werk verzet: het paard dreigt iets te slaan én het verhindert een dekkingspoging van de tegenstander. Doorgaans vergt zulk werk twee stukken en dus ook (minimaal) twee zetten: een aanvalszet en een voorbereidende zet, die een verdediging uitsluit. Wij presteren hetzelfde in één zet, met slechts één stuk. Toch heeft de manoeuvre nog geen eigen naam, bijvoorbeeld vork op stuk en veld. Je zou het paard ook een éénmansleger kunnen noemen, de manoeuvre een one-mover: een combinatie die slechts één zet duurt, of, á la Averbach, een combinatie van contacten (één actief, één restrictief contact). Los van de naam: laat het patroon op u inwerken en geniet van de elegante en effectieve techniek.

Dvoretsky lijkt de vork op stuk en veld ook te kennen. Hij behandelt althans in Maneuvering; The Art of Piece Play (2016) drie studies van Reti met ons instrument als pointe.

Reti 1922, slot studie

8/6N1/8/n3k3/B7/6p1/6Pp/7K w - - 0 3

De pionnen op h2 en g3 zijn hooguit schijnbaar sterk.

1.Ph5 +- Het paard valt pion g3 aan én verhindert dekkingspoging Kf4 door dat potentiële dekkingsveld te bestrijken.

Reti en Mandler 1924, slot studie

8/8/8/8/5p2/6p1/2N3P1/3k1K2 w - - 0 1

Wit aan zet moet f4 aanvallen voordat zwart die pion met zijn koning kan dekken. Hoe neemt het paard f4 én e3 in het vizier?

1.Pb4! Kd2 2.Pd5 +- (valt pion f4 aan, én verhindert dekkingspoging Ke3)

Reti en Mandler 1924, variant in studie

8/8/8/3N4/3p4/4p3/4P3/1k1K4 w - - 0 1

Wit aan zet moet d4 aanvallen voordat zwart die pion met zijn koning kan dekken. Hoe neemt het Paard d4 én c3 in het vizier?

1.Pc7 Kb2 2.Pb5 wint op slag: Het paard valt pion d4 aan én verhindert dekkingspoging Kc3.

Tot zover de studies van Reti. Nu de praktijk.

Werle – Alekseenko, 2019; analysestelling Dreev

8/7N/6kP/3p4/5p2/2K2n2/8/8 w - - 0 57

Met een nauwkeurige manoeuvre maakt wit moeiteloos remise:

57. Pf8+ Kxh6 58.Pe6 = (tegelijkertijd x pion f4 en x veld g5, zo de koning van dekkend werk afhoudend).

Kan – Bondarevsky, URS-ch Tbilisi 1937

3r2k1/pp4bp/1n3pp1/3p4/6P1/3N2BP/PPP2P2/2KR4 w - - 0 28

28. Pc5 valt pion b7 aan, én bestrijkt veld d7, wat de dekkingspoging Td7 verhindert.

Overigens vervult Lg3 (xb8) ook een rol. Na 28... Tf8 pakte wit de pion (1-0 in 54).

Petrosian - Botvinnik, Wch m/5, Moscow 1963

3r2k1/pp4bp/2n1pnp1/2p5/8/2N1PN2/PP2KPPP/R1B5 w - - 0 15

Een positionele toepassing. Wit aan zet.

15. Pg5! bedreigt pion e6 en bestrijkt veld f7, zodat zwart pion e6 niet efficiënt kan dekken met Kf7. Botvinnik dekte de pion zodoende met 15... Te8, met een passieve stelling als gevolg. Na 16.Pge4 Pxe4 17.Pxe4 b6 18.Tb1 kreeg wit een prettig eindspel dat in vele handboeken staat behandeld. De witte koning werd later zeer actief, zie onderstaande stelling na 32.Kc4.

Petrosian - Botvinnik, Wch m/5, Moscow 1963

3r4/p3k2p/1p2p1p1/bP6/P1K1N3/2p1P3/2R2PPP/8 b - - 0 32

32...Td1 33.Pxc3 Th1 34.Pe4 Txh2 35.Kd4 en 1-0 in 48.

GM Kravtsiv geeft een variant op Anuj – Rakshitta, Mumbai 2018/2019
(Bron: 600 Modern chess puzzles)

6r1/1p5k/7p/4r3/3N4/PP1R2n1/1R6/6K1 b - - 0 40

Kravtsiv legt uit dat 40.Pe2+? wit zou laten ontsnappen (41.Kf2 Pf4 42.Tg3=), terwijl 40... Pf5+ veel beter is. Vanuit f5 valt het paard zijn straks gepende collega aan, én verhindert bovendien op voorhand de dekkingspoging Kf2-e3. Na 40... Pf5+ 41.Tg2 Txg2+ 42.Kxg2 Td5 gaat Pd4 verloren.

Chukavin – Kveinys, Baltic zt III Stage Liepaja 2018

2r5/8/R1pB1p2/2P1pk2/2P5/3n1P2/4K3/8 b - - 0 45

45... Pb2 - in alle eenvoud een fraaie slotzet van dit artikel. Het paard valt pion c4 aan én verhindert elegant-efficiënt maar liefst twee dekkingspogingen: Ta4 en Kd3. Zwart won de pion en allengs de partij (0-1 in 63).

Oeuvre-bokaal voor Edwin van Erp! (januari 2021)

Oeuvre-bokaal voor Edwin van Erp! (door Michiel Harmsen)

Edwin's oeuvre-bokaal Het bestuur van Zukertort Amstelveen heeft besloten een oeuvre-prijs uit te reiken voor de Zukertorter die gedurende zijn hele schaak carrière het meest heeft bijgedragen aan de schaaksport. De afgelopen maanden heeft een deskundige jury, bestaande uit oud-voorzitters, het internet en de oude L’Echecs doorgespit om uit de vele kandidaten een winnaar te kiezen. Criteria voor deze prijs waren niet alleen het niveau maar bovenal de schoonheid en creativiteit van partijen. Het zal duidelijk zijn dat leden die meer dan 50 jaar lid zijn van Zukertort hier een grote voorsprong hebben op het gemiddelde jeugdlid. De uiteindelijke winnaar is dan ook Edwin van Erp, die in 2017 als eerste Zukertorter de erespeld van de KNSB ontving voor zijn 50-jarig lidmaatschap.

Qua niveau was zijn winst op GM Walter Browne natuurlijk fenomenaal. Maar mijn gedachten mijmeren ook weg bij de vele verhalen over overwinningen op Gary Kasparov, Matthew Tan, Ljubomir Ljubojevic en Robert Ris! Hij is uitvinder van de opening 1.d4 d5 2. Df3!, die met recht de 'Van Erp opening' genoemd mag worden. Zijn speelstijl heeft een sterk profylactisch karakter. Hij probeert problemen vóór te zijn en merkt terecht vaak op Nog geen foutjes hè?

Edwin's oeuvre-bokaal De schoonheid van zijn partijen vind je onder andere terug in symmetrische patronen. Symmetrie wordt vaak geassocieerd met schoonheid. Een scheef gezicht wordt vaak als minder mooi ervaren. Edwin is een meester in het kopiëren van de zetten van zijn tegenstander om zo lang mogelijk de symmetrie te handhaven. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Nevenstaande stelling is uit een van mijn partijen tegen Edwin van Erp. De d-lijn staat vol met stukken! Is het niet mooi?
De oeuvreprijs Op een donkere dag in november 2020 heb ik de Oeuvrebokaal aan Edwin uitgereikt. Helaas konden er vanwege de Coronacrisis geen andere clubleden aanwezig zijn. Zijn zus Sonja en vriend Hans waren er wel. Ik was blij en trots de beker aan Edwin te mogen uitreiken.
Zukertort al meteen weer omlaag (10-1-2021)

Zukertort doet weer een stapje terug (door Nico Louter)

Het liep niet lekker op zondag 10 januari. Waar iedereen de donderdag ervoor vleugels leek te hebben, was een groter en op papier vergelijkbaar sterk team niet in stand om op zijn minst te handhaven. Het duurde lang voordat spelers los kwamen van de 2 punten, en dan begint het al te kriebelen. Florian begon wel met vleugels, maar kreeg op het einde de ene tik na de andere. Het team werd versterkt met twee zo op het oog Afghaanse spelers, maar ook zij konden helaas niets toevoegen aan de score.

Komende donderdag spelen we weer in de 5e klasse. Hopelijk slagen we erin snel terug te promoveren. Qua sterkte horen we minstens in de 4e klasse thuis, zou dus moeten kunnen.

Players 14 Gemiddelde rating 2181 Average performance 2131 Average score 18 Team page 1 FM realcyberbird 2472 31 2 StanVanGisbergen 2294 28 3 Flo_55 2452 28 4 beestvanbrussel 2134 28 5 tostifabriek 2246 22 6 gijsijsijs 2193 19 7 tjomski 2137 18 8 Ollie_B_Bommel 2204 17 9 dinachaoui3 2037 16 10 Harmendous 2163 16 11 KoningKonijn 2088 15 12 laurens97 2291 9 13 jeroensch 2154 7 14 gleyfibrauli 1663 2
Zukertort weer omhoog in Bundesliga (7-1-2021)

Betere tijdingen (door Nico Louter)

Eindelijk weer een fatsoenlijk resultaat en een goede opkomst. Het nieuwe jaar bracht goede voornemens. We speelden met 15 man, dus een breed team, maar ook een sterk team. Helaas was er nog een team met aan de top iets meer sterkte en ook meer breedte, die konden we niet bijhouden (iets cyrillisch, naam laat ik aan onze Letse reizigers).

Een paar zaken vielen op:
•  uiteraard weer puike resultaten van Florian (2500+) en Fitzgerald.
• Maar ook een uitstekende reeks van Harold de Boer.
• een degelijk middenrif
• Danny Kool die ook (verdienstelijk) meedeed
• nog een nieuw lid, zonder mee te spelen overigens, ditmaal uit Oostenrijk.
• John Hasselink begon als een speer, maar viel (helaas) op het einde terug

Met dit resultaat bleek het team gepromoveerd te zijn.

The Queen's Gambit (december 2020)

Beth Harmon & Zukertort (door Nico Louter)

The Queen's Gambit Sinds enkele maanden is de wereld in de ban van de serie The Queen's gambit op Netflix. Toen ik hoorde dat de serie er was, liep ik er eerst in een grote boog omheen. Hoe kan je in vredesnaam een boeiende serie maken van iemand die schaakt? Maar, mede op instigatie van mijn 20-jarige zoon, ben ik er aan begonnen en het is me niet tegengevallen. Het is mooi gefilmd, er is genoeg drama, en er is schaken. Alleen de ondertiteling is een drama met Engelse notatie en het tempo waarin partijen worden gespeeld is absoluut niet representatief voor echte toppartijen. Maar een kniesoor die daar op let, je wil toch een beetje tempo in het verhaal nietwaar? Kortom, allemaal bekijken.

Nou hebben inmiddels meerdere miljoenen mensen de serie bekeken, overal ter wereld waar Netflix voet aan de grond heeft gekregen. En het inspireert ze. Mijn zoon is opeens aan het schaken gegaan, met enkele vrienden en vriendinnen. Meermalen per dag vraagt hij me adviezen. Het Parool bericht begin december dat de chess.com site dagelijks bezocht wordt door drie miljoen bezoekers, grotendeels vrouw, die schaken willen leren. In het Volkskrant Magazine van 12 december staat een prachtige fotorapportage van vier jonge Nederlandse schaaksters, in de stijl van de beelden van de serie. In de Belgische editie van Flair wordt uitgelegd door WIM Hanne Goossens hoe je net zo kunt schaken als Beth. In Amerika zijn alle schaakboeken uitverkocht. In het Spellenhuis in Den Haag worden geen vijf tot zes spellen per weekend verkocht, maar 200 tot 300. Kortom een hype.

Het is te hopen dat veel van de mensen die zo begeesterd zijn geraakt door de serie een blijvende band overhouden met het schaken. En nog meer dat meisjes en vrouwen de weg naar het bord weten te vinden.

Hoe is dat bij onze vereniging door de jaren heen? Net als elders zijn er bij de jeugd wel enkele meisjes te vinden. Bij de volwassenen is het echter al jaren behoorlijk stil op de club. Esther de Kleuver speelt wel al jaren mee in de KNSB, met zeer verdienstelijke resultaten. Zij is een van de weinig titelhouders van de club (WIM). Landelijk kampioen is ze nooit geweest, maar ze nam bijvoorbeeld wel deel aan het EK landenteams van 1997, met een 16e plek als eindresultaat.

Denkend aan de stijl van Beth Harmon moet ik terugdenken aan Jeike Biewenga, een enorme houwdegen begin jaren tachtig. Ik trainde haar bij de jeugd, in een team met ook Boukje de Jong, dat destijds kampioen van Nederland werd tot 12 jaar. Niet gek, voor een team met twee meisjes. Jeike verdedigde bovendien het eerste bord met prima resultaten. Jeugdkampioene werd ze nooit, ik geloof wel een keer 2e en een keer snelschaakkampioen bij de jeugd. Het is jammer dat ze nooit door heeft gezet, want ze had echt veel talent.

Tussen 1980 en 2000 liepen er meer sterke jongere speelsters rond op de club. Het lijkt erop dat ze naar elkaar toe trokken, want vaak begonnen ze op een andere club om dan enige jaren te profiteren van onze sterke interne competitie en kansen op het spelen in de KNSB. iets dergelijks zie je nu ook op internet, waarin enkele schakende meiden met elkaar optrekken als team.

Heleen de Greef De eerste van die speelsters was Heleen de Greef die begin jaren tachtig bij ons kwam spelen, samen met haar iets minder sterke jongere zus Henriëtte en broer Wulfert. Haar vader was meen ik dominee, iets wat vaker bij schakers voorkomt. De vader van Jeike was als ik het me goed herinner ook dominee, en ook bij haar was er sprake van een schakende broer, Ad. Iets wat Michiel Harmsen trouwens bekend zou moeten voorkomen (dat van dat broertje).

Heleen doorliep alle jeugdkampioenschappen van destijds. Ze was kampioene van Nederland tot 12 jaar in 1978, tot 20 jaar in 1980 en 1983, om uiteindelijk zelfs tweemaal kampioene algemeen van Nederland te worden, in 1984 en 1986.

In dezelfde tijd werden Esther de Kleuver en Mariette Drewes lid van de club. Ze waren allebei afkomstig van De Amstel, waar met Cora van Gent en Riek Spook al langer een vrouwelijke traditie bestond. Mariette werd nooit kampioene bij de jeugd, maar was wel dameskampioene in 1989 en snelschaakkampioene in 2001.

In de jaren negentig kwamen o.a. Sylvia de Vries, Mariska de Mie en Rieke van Run bij ons spelen. Mariska herinner ik me ook als enorme houwdegen, zij is de sterkste nog spelende dame uit dit artikel. Met haar rating van dik 2200 behoort zij nog steeds tot de damestop van Nederland. In de ratinglijsten zie ik twee jonge meisjes staan die Bertholee heten, de dochters van Mariska uit het (vroegere) huwelijk met Rob Berholee.

Rieke van Run was ook heel talentvol. Ze speelde nog een paar jaar mee in het 40+ team, waarin ze met uiterst degelijk spel op bord 1 of 2 menig op papier veel sterkere speler versloeg of op remise hield. Ook zij had een schaakbroer, Jan van Run. Na 2005 heeft ze niet veel meer gespeeld.

De tweelingzussen Bensdorp speelden ook enige tijd bij ons. Marlies was kampioene tot 14 in 1999, tot 16 in 2000 en 2001, tot 20 in 2002, 2004 en 2005. Zij nam ook deel aan een EK, namelijk in 2004, waar ze eindigde met 8 uit 13. Haar zus Laura eindigde meestal in haar kielzog qua resultaten.

Daarmee eindig ik mijn overzicht. Ongetwijfeld heb ik nog de nodige talenten gemist. In een verder verleden kon ik niet grasduinen. Nummers twee en drie (of nog lager) bij kampioenschappen zijn via internet niet te traceren. Daardoor zal ik ongetwijfeld enkele prima resultaten hebben gemist. Hoe heeft Tjibaria Pijloo het bijvoorbeeld vroeger gedaan? En wat waren de resultaten van Lisa Tan? En Sheila Jacobs, de zus van Florian? Ik weet het niet.

Andere dames staan me nog bij om andere redenen. Het doorzettingsvermogen van mevrouw Ligtenberg. Maar vooral mevrouw Ramazova. Het was nog in de tijd van speellokatie Reveille. Lang is ze niet lid geweest, maar ze heeft Sander en mij geïnspireerd in het Russisch met de zettenreeks 1. e4, e5 2. Pf3, Pf6 3. Pxe5, d6 4. Pxf7?! Een volstrekt incorrect paardoffer, dat Sander Los desondanks ooit een prachtige overwinning opleverde op de oude graaf Van den Bosch, olympiadeganger uit de jaren dertig. Ik speel het bij tijd en wijle op internet, in vluggertjes. Mijn score is positief. De tegenstanders zijn gigantisch op zoek naar het juiste spel, terwijl ik heerlijk zetjes doe.

En bij de huidige jeugd? Als ik door de jeugdsite heen blader zie ik op de foto’s de nodige paardenstaarten, maar nog steeds omgeven door talloze jongens. In de C2 speelt sinds kort Solene met een prachtige 100% score, maar ook haar score in de C3 was veelbelovend. Ik ben benieuwd wie er zich bij haar gaan voegen!

Zukertort helaas verder omlaag (20-12-2020)

Knokken niet genoeg voor handhaving (door Nico Louter)

Met een bescheiden team hebben we ons op zondag 20 december helaas niet gehandhaafd. Het team zal toch geen last hebben gehad van de recente Etonse covid-mutaties? Gelukkig was er wel versterking van ene 'tostifabriek', die het team in het begin van het toernooi op sleeptouw nam. In zijn kielzog volgde Laurens, die uiteindelijk topscorer werd van het team. In de nazit bleek 'tostifabriek' Lody Kuling te zijn. Van onze elo-top-10 hebben daardoor inmiddels al 8 spelers meegedaan in de afgelopen rondes. Het tempo 3+2 lag nog wat mensen niet, als ik afga op de bescheiden scores van enkele spelers. Daar staat tegenover dat spelers als 'koningkonijn' juist floreren bij wat meer bedenktijd. En zo heeft iedere ronde weer zijn eigen charmes. Het team eindigde op de 8e plaats en degradeert daarmee naar de 6e klasse.

De gedetailleerde scores:

Players 10 Gemiddelde rating 2176 Average performance 2047 Average score 16 Team page 1 laurens97 2289 25 2 tostifabriek 2366 20 3 FM realcyberbird 2427 20 4 KoningKonijn 2088 18 5 Monnikhalsjes 1978 16 6 Harmendous 2125 15 7 SyboltStrating 2255 14 8 tjomski 2142 12 9 teddybeer15 1742 11 10 beestvanbrussel 2138 7
Zukertort een paar trapjes lager (17-12-2020)

Lockdown en ander slecht nieuws (door Nico Louter)

Terwijl de duisternis op de ruiten tikt, Rutte de totale opsluiting bekend maakt, maakt ons team ook een mindere fase door. Na de degradatie uit de 3e klasse volgde helaas ook degradatie uit de 4e klasse, waardoor ons weer een (moeizame?) weg naar boven wacht. Een paar factoren spelen mee in deze door mij niet verwachte ontwikkeling:
- de deelname aan de Bundesliga lijkt te groeien, meer sterke tegenstanders in de diverse klassen.
- onze teamdeelname in de laatste wedstrijd was qua aantallen wat magertjes, met 12 spelers, een paar spelers die maar enkele partijen speelden. Zelf was ik er bijvoorbeeld ook niet bij. Met twee spelers meer hadden we ons vermoedelijk al beter gemanifesteerd.

Maar goed, dit soort dingen gebeuren, niet te lang getreurd. Er is een Volendamse missie, hoe komen we weer terug in de 4e (en hopelijk ook 3e) klasse. Donderdag 17 december ligt onze eerste kans, doet iedereen weer mee?

Zukertort opnieuw stabiel in 3e klasse LiChess (10-12-2020)

Keurig resultaat in Bundesliga (door Nico Louter)

Op donderdag 10 december behaalde het team een keurig resultaat in de 3e klasse. De opkomst was iets lager dan gemiddeld, maar de mannen die speelden speelden voor hun leven. Wat te denken van Jeroen Schoonackers die zich keurig handhaaft tegen een GM van 2500plus. Met zo weinig tijd keepen, dat is alleen voor echte talenten mogelijk. Kopman, ook in de score, was zoals zo vaak Florian, maar ook zijn score verraadt hoe zwaar deze poule was. Een van de teams in de poule was Dr. Lasker 1861. Je vraagt je af waarom zo'n oude club (volgens hun site echt van dat jaar) zich noemt naar een veel latere wereldkampioen, en niet naar bijvoorbeeld een tijdgenoot als Anderssen. Maar in ieder geval, deze roemruchte club speelt ook normaal mee in de echte (fysieke) Bundesliga. En daarin stellen ze een team op om je vingers bij af te likken. Kortom, wij handhaven ons in een loodzware poule, petje af dus. Aanstaande zondag (13-12) gaat het feest weer verder. Hopelijk weer een mooie opkomst!

Nieuw teamlid was Shrey die goed van zich afbeet. Andere nieuwe aanmelding, Mykhailo Dorohkin, speelde helaas nog niet mee, maar kunnen we hopelijk binnenkort op de borden naast ons zien spelen.

De gedetailleerde scores:

Players 14 Gemiddelde rating 2137 Average performance 2092 Average score 17 Team page 1 Flo_55 2454 29 2 beestvanbrussel 2176 27 3 Monnikhalsjes 2003 26 4 FM realcyberbird 2477 25 5 jeroensch 2168 22 6 gijsijsijs 2223 18 7 Harmendous 2133 18 8 Jim_de_Beukah 2302 18 9 VavaOcel 2257 16 10 KoningKonijn 2049 14 11 SchachNutte 2007 10 12 Salvaged_Dirt 2412 6 13 Shrey2107 1511 3 14 teddybeer15 1750 11
Zukertort handhaaft zich in 3e klasse op LiChess (29-11-2020)

Mooi resultaat helaas zonder promotie (door Nico Louter)

In de Bundesliga van Lichess heeft het (steeds groter wordende) team een belangrijke stap gezet door met 5 punten voorsprong op de nummer 4 te eindigen, oftewel een derde plaats. Helaas levert dat in de 3e klasse geen promotie op, zoals in de andere klassen. Desondanks is het een formidabele prestatie van het team. De tegenstand was wederom enorm sterk, met diverse 2500 en 2600 spelers bij de tegenstanders. Maar de knapen uit de Veengronden van Holland stroopten de mouwen op en gingen er eens goed voor zitten.

Daarbij konden we uiteraard een beroep doen op vele vaste krachten, maar ook enkele nieuwe spelers meldden zich aan het front. Voor het eerst in 42 jaar zat ik weer eens in een team met Sander Los, die nog wat moest wennen aan het hoge speeltempo. De andere nieuwe speler was Tjark Vos, die al diverse keren zijn deelname had aangekondigd, maar nu echt van de partij was en zich meteen opwierp als frontman, met een mooie score van 39 punten en een TPR die er mocht zijn.

Sommige spelers waren er nog niet bij de start bij, waar ik altijd wat nerveuzig van word. ..zijn er genoeg?. Maar uiteindelijk speelden we met maar liefst 17 man tegelijk. Enkele late (soms maar een minuutje, soms wat meer) starters droegen uiteindelijk nog bij aan de derde plaats, door enkele sterke overwinningsreeksen neer te zetten.

Afscheidcitaat van een Duitse speler, vermoedelijk ook gepromoveerd, is wat mij betreft niet te overtreffen: Danke Männer. Saubere Arbeit. Allerdings müssen wir den Maxi Trapp jetzt der Monsterbehörde melden.

De kop van de slotstand:

1 MSC-1836-Blitzer Cl4ptr4p 42+37+35+35+31+30+29+25 264 2 Brett vorm Kopp FM Siarinho 35+34+34+29+27+25+22+22 228 3 Zukertort tjarkvos 39+33+32+30+25+24+20+20 223
Zukertort promoveert ditmaal niet (26-11-2020)

Opmars Zukertort dan nu toch echt even gestuit (door Nico Louter)

Bijna!!

We komen dichterbij, dichter bij die 2e klasse, maar donderdag 26 november is het helaas net niet gelukt. 5 punten tekort in een loodzware pool. We draaiden aanzienlijk beter dan de vorige keer, stonden zelfs een paar keer bovenaan, en toen we een plaatsje afzakten stonden alle bovenste spelers op een serie, dus volop kansen om flink naar boven door te kletteren, maar helaas vielen veel partijen de verkeerde kant op. Misschien eens over nadenken, hoe we er voor staan 10 minuten voor tijd om dan te bepalen of we massaal alles op alles zetten (Berserk) of juist gaan consolideren (maximale bedenktijd gebruiken).

Toch is aan alles te merken dat we erbij horen, de volgende keer (zondag 29 november) of anders begin december gaat het lukken, daar wijst alles op. tot dan!

Players 15 Gemiddelde rating 2207 Average performance 2208 Average score 27 Team page 1 Flo_55 2467 45 2 laurens97 2276 34 3 FM realcyberbird 2423 32 4 Jim_de_Beukah 2373 32 5 Salvaged_Dirt 2414 32 6 gijsijsijs 2193 32 7 Onno2004 2336 29 8 xje 2142 27 9 jeroensch 2180 27 10 Monnikhalsjes 2057 26 11 SchachNutte 2086 23 12 beestvanbrussel 2094 22 13 Harmendous 2161 18 14 KoningKonijn 2097 16 15 Reins 1813 3
Zukertort promoveert via achterdeurtje naar 3e klasse (21-11-2020)

Opmars Zukertort op Lichess (niet) gestuit (door Nico Louter)

Het verslag van Nico Louter was oorspronkelijk:
Onze opmars op Lichess is, hopelijk tijdelijk, gestuit in de 4e klasse. Ondanks een sterke opkomst lukte het niet om te promoveren, sterker nog, het team eindigde uiteindelijk op de 6e plaats. Tijdens het toernooi stonden we diverse keren in de top 3, maar in de laatste 15 minuten zakten we helaas toch wat terug, waardoor we uiteindelijk 25 punten van promotie eindigden. Gemiddeld had er dus ongeveer 3 punten meer per deelnemer gescoord moeten worden. Of een of twee uitschieters met een supersone score, zoals de eerste teams hadden. Jammer, goed gestreden, donderdag 26 november zijn er weer nieuwe kansen.

Het team heeft wel weer een paar versterkingen in de breedte gekregen, zoals wel vaker van andere werelddelen, o.a. de voorzitter van een schaakclub uit Lima in Peru. Ola!

Maar een paar dagen later kwam er een correctie:
Goed nieuws uit de Bundesliga! Het leek er op dat de opmars van ons team even was gestuit. Maar te elfder ure bleek dat een tegenstander van Gijs vals speelde en werd gediskwalificeerd. Iets soortgelijks zou ook zijn gebeurd met Fitzgerald. Daardoor stijgt het team een plaats in de ranglijst en promoveren wij uiteindelijk toch nog naar de 3e klasse!

Players 15 Gemiddelde rating 2207 Average performance 2168 Average score 18 Team page 1 Flo_55 2427 34 2 Salvaged_Dirt 2379 30 3 Onno2004 2373 23 4 FM realcyberbird 2424 23 5 gijsijsijs 2211 22 6 StanVanGisbergen 2314 18 7 Monnikhalsjes 2050 18 8 tjomski 2155 17 9 KoningKonijn 2128 17 10 RaphaelVarane 2309 16 11 VavaOcel 2182 16 12 xje 2090 12 13 Harmendous 2159 10 14 beestvanbrussel 2110 10 15 rubensin 1797 4 (Lima)
Zukertort nipt door naar 4e klasse (18-11-2020)

Op het nippertje promotie naar de 4e klasse (door Nico Louter)

Het was spannend op donderdagavond 19 november in de 5e klasse van de Lichess Bundesliga. Op papier waren we qua sterkte het 2e team, maar sommige sterke spelers moesten helaas na 1 of enkele potjes afhaken, anderen sloten later aan. Florian was weer goed op dreef, maar vooral de middenmootspelers zorgden ervoor dat de 3e plek steeds binnen handbereik bleef. 2 minuten voor tijd stonden we nog 4e, maar net op het nippertje werden nog enkele punten binnengehaald en werden we derde, waardoor promotie een feit was.

De 4e klasse spelen we aanstaande zondag (22-11), mogelijk doet Tjark Vos ook mee. We zullen hem nodig hebben, want zo langzamerhand is de tegenstand steeds pittiger aan het worden.

De individuele score: (promotie werd bereikt door het optellen van de scores van de 7 hoogste geëindigde spelers).

Players 14 Gemiddelde rating 2241 Average performance 2222 Average score 18 Team page 1 Flo_55 2434 30 2 KoningKonijn 2129 22 3 WillemBever 2359 22 4 StanVanGisbergen 2321 22 5 beestvanbrussel 2143 22 6 gijsijsijs 2196 18 7 xje 2114 18 8 SchachNutte 2127 18 9 Jim_de_Beukah 2363 17 10 Harmendous 2169 16 11 Monnikhalsjes 2021 14 12 FM realcyberbird 2487 13 13 jeroensch 2136 4 14 Onno2004 2375 0
Zukertort promoveert naar 5e klasse (14-11-2020)

Ook promotie in de 6e klasse lichess Liga (door Nico Louter)

Het was spannender dan ooit in de Bundesliga. Onze opkomst was weer uitstekend, maar dat was hard nodig ook, want de bezetting van de andere teams was sterker dan ooit, terwijl er iedere klasse hoger ook meer borden meetellen voor het eindresultaat. Ons team werd uiteindelijk tweede achter een bijzonder sterk en groot team.

Individueel staken Onno en Fitzgerald er bovenuit, maar ook zij hadden het moeilijk in deze klasse. Donderdag gaan we weer verder in een hogere klasse. Mogelijk telt dan ook het 8e bord mee en zullen we nog meer sterke tegenstanders treffen. Kortom, doe weer mee!

Players 12 Gemiddelde rating 2236 Average performance 2151 Average score 29 Team page 1 FM realcyberbird 2468 42 2 Onno2004 2385 40 3 Flo_55 2412 36 4 laurens97 2271 34 5 beestvanbrussel 2137 29 6 tjomski 2154 28 7 StanVanGisbergen 2318 25 8 Jim_de_Beukah 2368 24 9 KoningKonijn 2038 21 10 Monnikhalsjes 1996 21 11 Harmendous 2130 19 12 jeroensch 2149

Om een indruk te geven een overzicht van de eerste 7 borden van de winnaar van de poule:

1 GlazAlmaz 2457 44 2 FM amaidel 2522 41 3 Magic_yawn 2210 39 4 uchenic1989 2468 35 5 Kvaidan 2210 34 6 FM ILDAR_ILDISOV 2349 33 7 bayad2016 2383 31
Zukertort alweer door naar 6e klasse (11-11-2020)

Zukertort weer omhoog, naar klasse 6 (door Nico Louter)

Met overtuigend spel in een duidelijk lastigere pool wederom promotie. Zondag 14 november gaan we verder in alweer een hogere klasse, de 6e klasse. Er speelden diverse IM's dit keer in de pool, die niet altijd onverdeeld blij waren met onze tegenstand. Ook in de chat zag ik enkele keren aardige opmerkingen over onze sterkte (ook in de breedte denk ik). We werden uiteindelijk 2e in de pool. Uiteindelijk werd de promotie behaald met de scores van Fitzgerald, Onno, Jim de Beukah en Florian.

De individuele scores:

Players 14 Gemiddelde rating 2244 Average performance 2205 Average score 24 1 FM realcyberbird 2438 47 2 Onno2004 2398 40 3 Jim_de_Beukah 2369 31 4 Flo_55 2369 30 5 WillemBever 2348 26 6 jeroensch 2210 23 7 StanVanGisbergen 2345 22 8 gijsijsijs 2183 21 9 beestvanbrussel 2129 20 10 xje 2105 19 11 Monnikhalsjes 2007 19 12 RaphaelVarane 2323 16 13 KoningKonijn 2036 12 14 Harmendous 2149 11
Zukertort door naar klasse 7 op LiChess (4-11-2020)

Fraaie Winst in de 8e klasse Lichess Bundesliga (door Nico Louter)

Ook in de 8e klasse zette het team weer een knappe prestatie neer. Kopman Stan van Gisbergen zette een bijzondere fraaie serie neer, door 1 keer remise te spelen en verder alles te winnen. TPR van dik 2600, complimenten. Verrassend was de reeks van Florian, die begon met 4 nederlagen en ook op het einde niet geweldig scoorde, maar tussendoor een fraaie winstreeks neerzette in berserk-tempo. Laurens Schilstra en Fitzgerald waren de andere spelers die de beste score neerzetten, waardoor het team op de 1e plaats eindigde met 186 punten.

Ook de overige spelers deden een behoorlijke duit in het zakje, waardoor voortdurend spelers van de andere teams struikelden. Aanstaande donderdag spelen we weer, dan in de 7e klasse.

Zukertort door naar 8e klasse (oktober 2020)

Zukertort stoomt door op LiChess (door Nico Louter)

Met een enorme overmacht heeft team Zukertort het toernooi in de 9e klasse van de Bundesliga gewonnen. Maar liefst 234 punten werden gescoord door de 4 topscorers, maar zelfs de score van de 5e t/m 8e topscorers was mogelijk al voldoende geweest, zo sterk werd er gespeeld. De opkomst was zowel in de breedte als de sterkte uiterst sterk. Twee nieuwe spelers erbij, waarbij ik Vaclav Ocelik onderscheid maar ook een 2400 speler wiens pseudoniem mij niet zoveel zegt (Salvaged Dirte). Welkom jongens! Laurens Schilstra deed ook voor het eerst mee, op zijn vertrouwde manier zetjes doend en punten sprokkelend.

Op deze manier gaat het team razendsnel op weg naar de hoogste klassen. Aanstaande zondag gaan we verder in de 8e klasse. Met inmiddels 34 teamleden groeien we niet alleen naar boven, maar neemt de aantrekkingskracht van het team ook steeds verder toe.

Players 13 Gemiddelde rating 2244 Average performance 2103 Average score 37 1 FM realcyberbird 2429 68 punten 2 Flo_55 2405 61 3 Jim_de_Beukah 2378 60 4 Onno2004 2383 45 5 gijsijsijs 2195 43 6 laurens97 2205 41 7 Salvaged_Dirt 2452 33 8 RaphaelVarane 2336 28 9 Monnikhalsjes 2034 27 10 jeroensch 2153 20 11 Harmendous 2031 20 12 VavaOcel 2190 17 13 xje 2099 16
Zukertort naar 9e klasse LiChess (oktober 2020)

Zukertort succesvol op LiChess (door Nico Louter)

Ook onze 3e wedstrijddag in de bundesliga van Lichess heeft weer een promotie opgeleverd. De jongens waren weer uitstekend op dreef, met dit keer een uitblinkende realcyber (Fitzgerald) die tweede overall in het persoonlijke klassement werd en o.a. een 2600 speler vloerde.

Ook Flo(rian) en Jim de Beukah (?) eindigden in de top 10. Koning Konijn (Michiel) leverde als 4e punten, door met name een uitstekende winstreeks in zijn laatste partijen. Er deden 11 spelers mee in ons team, met dit keer ook weer een nieuw "lid" xje. Dat klinkt enigzins chinees, maar ik neem aan dat ons oud-lid Hing Ting achter een rating van ongeveer 2200 schuil gaat in het snelschaken.

Zondag de volgende ronde, doe weer mee, het zal weer zwaarder worden, en vraag vrienden van je om ook mee te doen. Ik heb enkele deserteurs benaderd, een enkeling heeft al meegespeeld of overweegt dit te doen.

Soms wordt een toernooi opgeluisterd door commentaren in het Duits. Jarenlang werden pseudoduitse grootmeesters door ons op de club geïmiteerd, onder leiding van Michael Abspoel en Hans von Neukirche.

Tegenwoordig zijn dat de volgende dialogen
Rabo 1987 stell ich die Dame ein, oh man :(
McRobPoint Ich bin platt: sorry dat_Tobi
McRobPoint gerne beim nächsten Mal
Lehrer_Schmid Geschafft!
Rado1987 hat zum Glück gereicht
Frido1802 Dadurch das du gewartet hast sind wir aufgestiegen!

Onnavolgbare teksten, maar begijpelijk als je snapt dat dit het gejammer is van de tegenstanders van Zukertort in de 10e klasse van de Bundesliga. Zonder problemen is ook deze klasse door ons team gewonnen, waardoor we aanstaande donderdag uit gaan komen in de 9e klasse. Het team speelde zonder teamcaptain Flo(rian), maar Realcyber, Tjomski, Jim de Beukah en Harmendous namen de honneurs prima waar. Daarnaast ook van de andere deelnemers puike prestaties.

Seizoen alweer afgebroken (1-10-2020)

Seizoen onderbroken - geen clubavonden

De pessimisten kregen helaas gelijk.

Per oktober konden er geen clubavonden meer gehouden worden. De situatie werd later alleen maar slechter. Clubavonden in 2020 zouden niet meer mogelijk blijken.

Mede door de gedrevenheid van Nico Louter werd er echter wel frequent online geschaakt in de Bundesliga competitie op Lichess.

Seizoen 2020-2021 eindelijk van start (25-9-2020)

Seizoen 2020-2021 eindeljk van start (door Nico Louter)

Seizoen 2020-2021 eindelijk van start
Succes! Seizoen 2020-2021 ging eindelijk van start!

25 september ging eindelijk het seizoen 20-21 van start. Er was lang op gewacht, na de sluiting van de fysieke activiteiten als gevolg van de corona-crisis. Het was allemaal nogal onwennig en ook anders. Sommigen mompelden dat dit de eerste en misschien wel meteen de laatste clubavond van het seizoen zou kunnen worden, afgaande op berichten dat de corona-uitbraak weer nieuwe pieken vertoont en stevig ingrijpen in de regio wederom noodzakelijk lijkt.

Afstand houden is nu de standaard
Spannende slotfase bij Renzo en Stan. Onze voorzitter geeft, anders dan Grapperhaus, het goede voorbeeld; zo blijf je op gepaste afstand.

Mocht dat gebeuren, dan lijkt Sander Los de opvolger te worden van Stan van Gisbergen, die, vergezeld door de kampioensbeker voor seizoen 19-20, twee partijen speelde tegen Renzo. De uitslag was 1½-½, waarmee hij meteen een halfje achterop raakte bij Onno en Sander. Op TPR staat Sander dan op kop. Maar hopelijk gaan er meer rondes volgen.

De fysieke ruimte was in de zaal dik in orde, Henk moest af en toe wel op het puntje van zijn stoel gaan zitten om bij de andere kant van het bord te komen, maar het ging allemaal net. Wel vraag ik me af of de ventilatie in orde was. De airco staat uit, maar het raam is ook op slot. Is de luchtcirculatie in de zaal daarmee in orde? Volgens De Meent wel, maar dit is nog wel een extra check waard.

Toeschouwers in corona-tijd
Toeschouwers en instructies in coronatijd

De spelers waren op tijd allemaal aanwezig, net voor of om 8 uur. Het opruimen was ook dik in orde, iedereen ruimde de stukken op en er waren ook meerdere mensen behulpzaam met het terugzetten van de tafels naar de belendende zaal. Het was nog wel even spannend of de slotpartij van Renzo en Stan op tijd klaar zou zijn. Maar uiteindelijk gingen ook daar om 10 voor elf de stukken in het doosje, zodat we voor elven het gebouw konden verlaten.

Good old Edwin van Erp was ook van de partij, hij wist zowaar zijn eerste partij te winnen door Saurab keihard mat te zetten. Het gekraai moet luidkeels te horen zijn geweest in de kantine, want op een mooie plek aan de zijkant speelde Edwin zijn partijen. Hierdoor maakte hij volop deel uit van de feestvreugde van de eerste ronde.

Stan wint online toernooi (21-5-2020)

Stan en Harold nek-aan-nek (door Nico Louter)

Harold en Stan hadden op 22 mei een nek-aan-nekrace tijdens het online schaaktoernooi. Het speeltempo lag beide spelers erg goed, maar uiteindelijk slaagde Stan er toch in om Harold te passeren. Op enige achterstand werd Florian derde.

Het toernooi was verder goed bezet, met zo langzamerhand bekende spelers als Koning Konijn, De Beul, Jeroen Schoonackers (pseudoniem van??) en Poppelepee.

Zelf speelde ik twee leuke partijen tegen Stan, De leukste is terug te vinden in het overzicht van partijen van dit toernooi op Chess.com. Maar nevenstaande partij was ook wel aardig.

A2 scoort eerste matchpunt (7-3-2020)

A2 speelt knap gelijk bij DD

In het monumentale Nationale schaakgebouw speelt sinds jaar en dag DD. A2 mocht daar op bezoek. De verwachtingen waren niet hoog, eerlijk gezegd. Vorig jaar was een op papier iets sterker team grondig afgedroogd door DD. En het enige halfje werd toen gescoord door Michel, die er ditmaal niet bij was. Ook Marcel en Daniel ontbraken. Olav Lucas en Laurens Schilstra waren de capabele vervangers. Maar goed, A2 ging gewoon lekker schaken, liet zich inspireren door de foto's en bekers langs de muur, en kwam de openingsfase heel aardig door. Zo goed, dat Esther de Kleuver al vrijwel direct het halfje aangeboden kreeg. Esther vond tien zetjes wel wat erg weinig en ging proberen haar plusje te gelde te maken.

Aan veel borden ging het eigenlijk gewoon gelijk op. Olav had een aardige stelling en besloot dat de tijd rijp was voor een overval. Dat zag er zeer dreigend uit, maar zwart had een slinks tussenzetje. De witte aanval was daarmee weg, en de geofferde kwaliteit kwam ook niet meer terug. Toen er nog meer materiaal verloren zou gaan streek Olav de vlag. En er kwam nog meer succes voor de thuisploeg. Jan Helsloot zat tegenover GM John van der Wiel. Een hele ervaring, vond Jan. Je speelt niet elke dag tegen iemand die tegenover Karpov en Kasparov heeft gezeten. Het ging een hele poos goed, maar toen Jan een finesse miste was de zaak in hogere zin beslist.

Maar A2 liet zich ditmaal niet wegspelen. Laurens kwam een pion achter, maar gebruikte zijn compensatie om een eindspel met ongelijke lopers te krijgen en remise af te dwingen. Esther probeerde een aanval op te zetten, maar dat leidde slechts tot grootscheepse afruil. Ook daar werd het remise. Eric Roosendaal kreeg met zwart een minnetje, maar wit kon er niet meer van maken dan een iets beter eindspel. Dat ruim binnen de remisemarge bleef - ook hier remise.

Ondertussen was Renzo zeer sterk bezig aan het kopbord. Renzo lijkt de laatste tijd wat motivatieproblemen te hebben, maar op het bord kreeg zijn opponent daar weinig van mee. In een zeer tactisch eindspel met zware stukken won Renzo een dame tegen een toren en vier pionnen. De dame heerste over het bord, dekte steeds indirect de laatste witte pion met allerlei mogelijke schaakjes en plukte links en rechts de zwarte boeren van het bord. Een prachtig punt.

En dan Jeroen Schoonackers. Hij bestookte zwart met een akelige penning, en dat leverde een dame op voor toren en loper. Een soepele winst lag in het verschiet, maar Jeroen lette even niet op en gaf een pionnetje cadeau. Daarna werd de winst ineens heel lastig. Jeroen rechtte de rug, verzon een ander winstplan en perste het punt er alsnog uit. Knap hersteld.

Dus bleef alleen PP over. Een lastig eindspel, met vrijpionnen. Wit verzon een matdreiging, PP dacht diep na en vond de enige zet die hem op de been hield. Een kwaliteitsoffer bezorgde hem een vrijpion. Wit had er ook een, en beide gingen rennen. PP won onderweg een vitaal tempo dankzij een aftrekschaakje (zonder dat tempo was het alsnog mis geweest), en kreeg een dame-eindspel waarin niets meer te beleven viel. Remise, en daarmee was de 4-4 een feit.

En daarmee is A2 eindelijk van de nul af. Goed, het team staat nog steeds laatste. En het zal wel niet kunnen ontsnappen aan degradatie. Maar het gelijke spel tegen een team dat per bord 160 punten extra had mag bepaald gezien worden.

A3 wint in Capelle (7-3-2020)

A3 wint in Capelle (door Harold de Boer)

A3 speelt dit seizoen in een poule met clubs uit de regio Den Haag/Rotterdam en mocht op 7 Maart afreizen naar Capelle aan de IJssel. Ons team kent een leuke mix van jong en iets minder jong en houdt zich prima staande in de 6e klasse KNSB.

De afdeling 'minder jong' zat aan de borden 1 tot en met 4. Wim en Harold scoorden aan de borden 1 en 2 degelijke overwinningen. Hugo,onze teamcaptain, bereikte een gewonnen stand met een mooie plus-en vrijpion op d5, die alleen nog naar de overkant geholpen hoefde te worden. Zwart speelde echter een vuig (in de zin van 1) Banaal 2) Doortrapt 3) Gemeen 4) Laag 5) Laaghartig 6) Min 7) Onzindelijk 8) Slecht 9) Smerig 10) Vals 11) Vilein 12) Vuil) zetje, die naast een pionwinst ook een, niet heel makkelijk te spotten, mat in één dreigde. Hugo dekte het pionnetje en de stukken konden weer in het doosje. Rugved speelde een veelbelovende opening, maar na enkele krachtzetten van wit, met offer op f7, kwam zwart niet meer tot rokade en werd de koning vrij hardhandig onder de voet gelopen.

50% dus op de eerste vier borden, niet onverdienstelijk maar voor een eventuele matchwinst moeten we dus bij de jeugd kijken...

Willem heeft een ratingsprong gemaakt de laatste maanden (nu 1658, da's erg sterk voor een 12-jarige! ) en hij deed daar nog een schepje bovenop door ook nu weer te winnen. Met leuk taktisch spel gaf hij de zwartspeler geen kans, zoals u hiernaast kunt zien.

Ard van der Marel-Brent Waersegers

Aan bord 8 scoorde Brent ook een vol punt met een goede partij. Brent gaf twee torens voor een dame waarna hare majesteit heel actief werd en bijna in haar eentje de partij naar zich toe trok. In de stelling hiernaast speelde Brent erg creatief Db6, waarop Dxa8+, Kd7, Dxh8 ,Pxh8 volgde.

Van de partij van Rens heb ik helaas weinig gezien, maar een vol punt pakken tegen iemand met 100 ratingpunten meer, dat zal ook een goeie pot zijn geweest.

Abishek was de enige die na de tijdcontrole nog speelde. Hij had een veelbelovende koningsaanval maar kon net het laatste tikje niet uitdelen omdat de zwarte dame niet te vermurwen was om de a2-g8 diagonaal te verlaten. Lang was er nog kans op remise door eeuwig schaak maar zwart wist uiteindelijk toch zijn materiële voordeel in winst om te zetten.

Daarmee was het dus 3-1 voor de jeugd, en wonnen we de match met 5-3. Met 6 punten zijn we daarmee ook vrij van degradatiezorgen, dat geeft lucht voor de laatste twee ronden.

Z2 wint opnieuw (28-2-2020)

Z2 succesvol bij bezoek aan de Bijlmer

En weer was het spannend tot het laatste moment. Chaturanga is een behoorlijk sterk team, en Z2 was op papier wel favoriet, maar toch hooguit licht favoriet. En bij winst kon Z2 leuk bovenin meedraaien.

Er was een snelle voorsprong nadat beide spelers aan bord 8 er een soort rapidpartij van maakten. De zetten vlogen je om de oren daar. Nog voor negenen was er al een eindspel bereikt van lopers en torens. Rugved Adavatkar kreeg het initiatief, wit maakte een beslissende fout en na een kleine 50 zetten in amper een uur was het punt binnen.

Hierna volgde een vredelievende fase. Debutant Wessel Verbeek speelde solide en het werd een vrij vlakke remise. Marcel Laarhoven kreeg remise aangeboden op een nog vrijwel vol bord. Hoe stond dat? Lastig. Voor beiden eigenlijk. Marcel vond het wel mooi zo, en nam het aan. Stand 2-1.

Het zag er allemaal gunstig uit, want Jan Helsloot deed het sterk aan het kopbord - maar een paar mindere zetten zorgden voor een totaal ander beeld. Zwart kwam los, activeerde al zijn stukken en het eind van het liedje was dat Jan's koningsstelling onder de voet gelopen werd. Weg voorsprong.

Henk Boot zat tegen een dichte stelling aan te kijken, maar zwart had een ander probleem, namelijk de klok. Rond zet 25 was zwart al in tijdnood. Dan hoef je weliswaar niet meer te noteren, maar dat is dan ook het enige pluspunt. Henk haastte zich niet, voerde de druk op, waarna zwart tot een wanhoopsoffer van dame voor twee stukken besloot. Dat werkte niet, en even later was het 1-0.

Maar ook die voorsprong bleef niet intact. Harold de Boer was al na de opening in een lastig parket geraakt. Pion achter, minder ruimte, dat zag er niet goed uit. Harold probeerde uit alle macht terug te vechten, maar wit liet niet meer los - opnieuw gelijk, 3-3 nu.

Bord 2 dan, waar Eric Roosendaal het opnam tegen ons oud-lid Waldemar Moes. Die speelde een vrij saaie opening, en het werd een beetje vlakke stand. Wit kon niet veel, zwart ook niet. Remise-achtig, zou je zeggen. Niets doen dan maar? Dat zit niet in mijn systeem zei wit na afloop. Hij offerde een pion, en toen dat niet het gewenste succes had even later nog maar eentje. Eric zag tot zijn genoegen dat het allemaal tactisch werd, nam de offers aan, en ging toen hollen met een inmiddels vrije h-pion. Wits tegenactie op de damevleugel kwam vele tempo's te laat. 4-3.

Dus mocht Henri Krop de bal over de lijn tikken. Daar was een scherp eindspel met ongelijke lopers en dames op het bord. Zwart dreigde mat, wit gaf dozijnen schaakjes. Toen Henri doorkreeg dat het 4-3 stond bood hij remise aan. Zwart wilde eigenlijk niet, maar zag dat hij niet kon ontsnappen aan de schaakjes (behalve door mat toe te laten) en nam het dus toch maar aan.

Een minimale zege opnieuw. Concurrent Fischer Z verloor van de andere concurrent, Volewijckers. Die delen nu de koppositie met Amstelveen, al hebben ze wel twee bordpunten meer. De laatste ronden worden nog spannend.

Amstelveen ook uit de gouden cup (25-2-2020)

Gouden cupteam kan Caissa niet de baas

Ook het hoogste (gouden) cupteam speelde tegen Caissa. Vier dagen na de smadelijke nederlaag van het zilverteam mocht het gouden team proberen het beter te doen. Dat lukte maar ten dele.

De start was slecht. Renzo kreeg een opening voorgeschoteld die hij slecht kent. Dat bleek al snel - de stelling ontspoorde aan alle kanten en Caissa had een vroege voorsprong. En de avond werd al snel somberder, want Onno leek slecht te staan, en PP had ook wat problemen. Alleen bij Gijs leek de stand veelbelovend. Maar als Onno zou verliezen was het team al uitgeschakeld.

Gijs kwam al beter en beter te staan. Hij offerde een stuk voor drie prachtige centrumpionnen. Later deed hij er nog een kwaliteit bij. Toen gingen de pionnen lopen en die stoomwals leverde al snel een toren op. En even later won hij nog meer hout - een overtuigende overwinnning, en 1-1. En de perspectieven werden nog zonniger toen PP zijn tegenstander in tijdnood verraste met een plotselinge overval op de koningsvleugel. Amstelveen op 2-1 en ineens waren er weer kansen.

Dan moest Onno dus nog remise maken - maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Onno had enig materiaal meer in een eindspel, maar zwart een paar akelig opdringerige vrijpionnen. Bovendien zat Onno al een poosje 'op increment' te spelen. Uit praktisch oogpunt was dat gewoon niet te doen, en Onno kon het dan ook niet houden.

En dus 2-2, en bij die stand valt bord 4 als eerste af. Waarmee Caissa door mocht en Amstelveen uitgeschakeld is.

Caissa2066Zukertort Amstelveen21562-2
Paul Hummel2160Onno Elgersma22751-0
Maarten Hoeneveld2050Renzo Finkenflugel21291-0
Kacper Majek1970Gijs IJzermans20960-1
Abe Willemsma2083Paul-Peter Theulings20860-1
Amstelveen uit zilveren SGA-cup (21-2-2020)

Zilveren SGA-cupteam uitgeschakeld (door Dirk Goes)

In het kader van de strijd om de zilveren SGA-cup kwam het team van Caissa op bezoek, gemiddeld dik 100 punten sterker dan wij. Het beloofde een lastig avondje te worden ...

Rond 22:00 uur kwam ik Harold de Boer tegen in de wandelgangen. Hij verklaarde dat hij ging verliezen, wat al snel maar al te waar bleek te zijn, en toen ook Danny Kool de vlag moest strijken was de koers gelopen. Zelf speelde ik een boeiende partij die in remise eindigde. Aanvankelijk stond ik een tikkeltje beter, maar in het eindspel was er voor beide partijen geen doorkomen aan.

Zo af en toe wierp ik een blik op de stelling van mijn buurman, Wouter Simonis, daar viel meer te beleven. Wouter speelde een prachtige partij, bereikte een in hogere zin gewonnen eindspel en kwam een toren voor, maar tegenstander Wim Suyderhoud kreeg in ruil daarvoor twee gevaarlijke vrijpionnen, oppassen dus. Wim bood remise aan, maar Wouter weigerde, raakte in tijdnood de kluts kwijt en ging hevig balend ten onder. Soms is schaken een onrechtvaardig spel ...

Zukertort Amstelveen1736Caissa1849 ½-3½
Harold de Boer1892David Laan18760-1
Danny Kool1585Herre Trujillo18800-1
Wouter Simonis1667Wim Suyderhoud17530-1
Dirk Goes1800Peter Hoomans1887½-½
A1 wint met grote cijfers (1-2-2020)

Mooie dag met piepende deur (door Piet Peelen)

Frans Peeters
Wedstrijdleider Frans Peeters
Op een warme regenachtige eerste februaridag speelde Zukertort nog niet in het nieuwe clubgebouw, maar in 't Open Hof. Een echt wijkcentrum, met een bejaarde dame die voor de koffie zorgde voor slechts 1,20 per kopje. De deur naar de speelzaal piepte. Tatatoernooidirecteur Jeroen van den Berg zat er het dichtste bij en sprak de wijze woorden: "Dat is de charme van een oud gebouw! Je moet je er gewoon niet aan storen." Onze gasten waren SG Max Euwe, SOPSWEPS'29, Spijkenisse en wedstrijdleider Frans Peeters. Erelid Wouter Simonis complimenteerde hem: "Al om 12 uur present en behulpzaam met de zaal inrichten en klokken instellen. Tijdens de wedstrijd zeer alert en altijd meteen aanwezig om de uitslag te vragen als een partij was afgelopen. De koningen zette hij op het bord om de uitslag zichtbaar te maken en het wedstrijdformulier werkt hij meteen bij." Ook maakte hij tussendoor nog fraaie foto's die mij hielpen met dit verslag en waarvan één de competitiemailing opsiert!

De Enschedeërs hebben een sterke selectie en zijn een ervaren en geduchte tegenstander. Dit seizoen gaat moeizaam en ze misten twee sterke spelers en moesten een zieke vervangen.

Florian Jacobs
Eindelijk kon Florian rokeren

De tegenstander van Sybolt opende zeer aanvallend en zijn antwoord had ik nog nooit gezien. De nodige stukken werden ontwikkeld en een paard geruild. We kijken mee als Sybolt met een prachtige krachtzet de partij in zijn voordeel beslist! (zie fragment)

Paul Bierenbroodspot speelde vroeger bij ons in de meesterklasse. Hij offerde een centrumpion in de stijl van het romantische schaak. Florian pakte die gretig, maar zijn ontwikkelingsachterstand baarde grote zorgen. Paul behield het initiatief, maar Florian kon eindelijk rokeren. Aalglad wist hij naar een eindspel te vluchten en dankzij ongelijke lopers haalde hij nog de remise. Goed verdedigd en zo blijf je ongeslagen. Wat de spelers hadden gevoeld maar niet gevonden werd achteraf door de computer getoond: de enige winstweg.

Marc speelde met zwart een geweldige partij en geeft commentaar hoe hij de aanval opende en bekroonde. Marc speelde de tienkamp in Wijk aan Zee en speelde soepel, in tegenstelling tot anderen die half december hun laatste competitiepartij speelden. (zie fragment)

Stan trof hun topscorer, die hij in 1991 versloeg op weg naar zijn winst in het Nederlands jeugdkampioenschap. Stan's drukspel leverde pionwinst op, maar met ongelijke lopers wist hij het eindspel niet te winnen. Tegenstander IM Frank Kroeze liet na afloop een fraaie doorbraak zien die een verrijking voor de theorie van ongelijke lopereindspelen is! (zie fragment)

Gijs speelde de opening net zo onnauwkeurig als enkele GM's waardoor zwart vlot kon ontwikkelen. Ik maakte mij enige zorgen, maar Gijs liet zien dat dat onterecht was! "De ver doorgeschoven pion op d4 werd een zwakte. Zo was de boel dus vrij snel in balans en dat bleef de rest van de partij zo, al bleef het wel scherp. Hoop op winst was er vooral voor mij, maar ik heb nergens echt zicht gehad op meer dan een kleine plus. In tijdnood gaf ik eeuwig schaak."

Sander was terug van een lange reis naar vakbroeders in Berkeley. Hij stelde zich eerst flexibel op en toen was de vraag of zwart de Siciliaanse opmars d6-d5 kon spelen. (zie fragment) Een natuurlijke zet bleek wit's beslissende fout. (zie fragment)

Stan van Gisbergen
Stan van Gisbergen
Gijs IJzermans
Gijs IJzermans
Sander Los
Sander Los

Jelmer: "Ik kwam na de opening veel minder te staan. Gelukkig liep mijn tegenstander vast in de stelling en met wat tijdnood erbij mocht ik mijn koning veilig stellen en de resterende stukken ontwikkelen. In de volgende stelling heb ik het spel weer naar me toe kunnen trekken en blunderde zwart." (zie fragment)

Onno komt oorspronkelijk uit Almelo en schaakt met veel van onze tegenstanders samen in de Duitse competitie. Hij speelde tegen Rob Bertholee, kampioen van Zukertort in 1998. Onno kwam na de opening langzaam in de verdrukking, maar toonde zich taai in de verdediging. Rob speelde sterk en was de enige witspeler die deze middag een vol punt kon scoren. Edoch op de beruchte 40e zet maakte hij een blunder waarvan Onno profiteerde om de winst binnen te halen.

Fitzgerald raakte verwikkeld in een zwaar strategisch gevecht. Zijn tegenstander wist met een handige actie de open lijn te veroveren en hield met een pionzet een paard tegen. Echter daardoor kon Fitzgerald juist met zijn dame binnenvallen! Toen de kruitdampen waren opgetrokken had Fitzgerald een paard ingesloten in het eindspel. Volgens hem had het nog een hele kluif kunnen worden maar zijn tegenstander maakte het hem niet moeilijk meer de zege op te eisen. Daarmee blijft hij onze topscorer! (zie fragment)

Piet kreeg een licht voordeeltje met een loper tegen paard en pionnen op beide vleugels. Hij had wel de goede ideeën, maar niet de scherpte: (zie fragment) Zijn tegenstander speelde degelijk, maar diens 40e zet was onnauwkeurig. Piet hoopte een fraaie zet op het bord te toveren, maar die kans kreeg hij niet. Wel had hij een pluspion en die bracht uiteindelijk het punt binnen. (zie fragment)

Onno Elgersma
Onno Elgersma
Fitzgerald Krudde
Fitzgerald Krudde
Piet Peelen
Piet Peelen

De verwachte score was 6-4, maar het werd dus geflatteerd 8½-1½! De Enschedeërs hopen dat het hun de komende thuiswedstrijden ook zo mee zit. Wij krijgen een ronde rust wegens het terugtrekken van Oud Zuylen Utrecht. Dank aan onze voorzitter Michiel Harmsen voor de eenmalige verhuizing van alle schaakmateriaal. Zijn auto zakte nog net niet door de assen. Na afloop werd goed gegeten bij Chinees of Griek en nog lekker geanalyseerd en nagepraat.

Voor de liefhebber: alle foto's van Frans Peeters van deze dag.

A2 kansloos tegen SOPSWEPS (1-2-2020)

A2 kan slechts een paar remises sprokkelen

A2 heeft een zwaar seizoen - en tegen een sterk team zoals SOPSWEPS'29 viel er eigenlijk weinig te halen. De Soppers kwamen ook nog eens heel sterk op - er was iemand ziek, dus toen belden ze maar een invaller die 300 elo-puntjes meer had. Met enige tegenzin, want ze staan al erg hoog maar willen eigenlijk liever geen kampioen worden. Wat een luxe.

A2 speelde voor wat het waard was, maar tegen de bierkaai was het lastig vechten. Marcel Mol wisselde twee zetten om in de opening en kwam al snel in onoverkomelijke problemen. Daniel Kutchoukov kwam prima uit de opening, maar dacht erg lang na, kwam in hoge tijdnood, en daarna ging de stelling bergafwaarts en overschreed hij ook nog de tijd. Jan Helsloot stond eigenlijk prima, opende de stelling waar dat niet wijs was - en zwart profiteerde. Esther deed het beter. Solide opening, licht plusje. Zwart dacht lang na, en besloot met minder dan tien minuten op de klok om zijn elo-reputatie om te zetten in een halfje. Esther besloot geen ijzer met handen te breken en accepteerde - het eerste halfje voor A2 die middag.

Daar kwam even later nog iets bij. Jeroen Schoonackers raakte een pion achter, besloot om actief te gaan spelen en wit raakte de draad enigszins kwijt. Zodoende kon Jeroen eeuwig schaak afdwingen en A2's tweede halfje laten noteren. Paul-Peter Theulings had minder geluk - weliswaar meende de zwartspeler dat het geen grootse partij geweest was, maar de kwaliteiten van een IM bleken genoeg voor een volgend punt.

Een klein drama dreigde even bij Eric. Wit kwam beter uit de opening, profiteerde van foutjes en stond rond zet 30 huizenhoog gewonnen. Eric deed nog maar een wanhoopszetje, en ineens had wit een hersenschim. De computer meldt dat +6 overging naar +0.5. Er kwam een dubbeltoreneindspel op het bord dat net wat beter was voor wit - en dat inderdaad na 60 zetten alsnog won.

Beste prestatie van de middag leverde Renzo Finkenflugel - na een vinnige opening had Renzo een loperpaar, maar een iets mindere structuur. Wit kwam met wat aanval, maar Renzo bleef rustig en na de tijdnoodfase kwam er een toreneindspel op het bord, dat Renzo bekwaam remise hield.

SOPSWEPS was gewoon veel te sterk, en won dus met 6½-1½. A2, tja, puntloos onderaan, nog een paar wedstrijden met toppers voor de boeg. Degradatie zal nauwelijks meer te vermijden zijn.

A3 wint in vierde ronde (1-2-2020)

A3 pakt de nodige twee matchpunten tegen hekkensluiter Spijkenisse (door Michiel Harmsen)

A3 had weer een overvloed aan leden die wilden meespelen. Teamleider Hugo speelde daarom zelf niet mee. Hij was wel aanwezig als teamleider en om te helpen met het materiaal. Ook onze super-Zukertortfan Wouter Simonis was er vanaf het begin bij, maar buiten de opstelling. Toen Dinabandhu om 13:00 uur gebeld werd om te vragen waar hij bleef (er was een misverstand over zijn deelname) stonden er dus al twee reservespelers in de rij om mee te spelen. Gelukkig kwam Dinabandhu na 20 minuten alsnog spelen.

Na ongeveer een half uur liep ik even langs alle borden. In deze klasse vliegen de stukken je soms om de oren. Zo ook op bord 1 bij Wim Moene, alleen ... ratingkanon Wim stond hier een paard tegen pion achter zonder enige compensatie. Wim is tegenwoordig leraar. Die hebben afgelopen week de krant gehaald met een staking voor minder werkdruk. Misschien was dat de reden waarom hij een eenvoudig stukverlies in de opening overzag (zie partij). Mogelijk speelde ook mee dat zijn tegenstander de leeftijd van zijn leerlingen had. Rens Blom stond al snel een stuk voor dat hij won na een goed opgezette aanval (zie partij). Willem van der Weij (zie partij) offerde een stuk voor aanval, maar overzag een verdediging. Dat stuk was hij dus gewoon kwijt en hij gaf terecht vrij snel op. Als ik me goed herinner verloor Brent Waersegers ook een stuk, en daarmee de partij.

Het meest opmerkelijke is wellicht nog dat hiermee het verhaal over een vroeg stukverlies is afgelopen en houwdegen Dinabandhu zelfs materiaal vóórstond (zie partij). Dat wil niet zeggen dat hij een rustige positionele partij speelde. Nee, verre van dat. Hij deed een schijnoffer van zijn loper op e6 op een moment dat een offer van zijn paard op f7 vernietigend was. Kijken mensen, leuk! Nadat de kruitdampen wat waren opgetrokken gaf zijn tegenstander na zet 18 op omdat hij dacht een stuk te verliezen, terwijl hij in werkelijkheid gewoon erg goed stond. Een gelukje, maar toch ook een goede partij van Dinabandhu.

Michiel Harmsen won vrij eenvoudig doordat zijn tegenstander de Franse opening wat minder goed kende en snel pion d4 verloor. Harold de Boer won ook vrij eenvoudig in een goede partij. Abishek Pillai speelde een degelijke partij en kwam in een gelijkstaand eindspel terecht remise overeen.

Oh ja, Wim, daar heb ik de afloop nog niet van verteld. Objectief had hij moeten verliezen. Maar hij rechtte zijn rug en kan natuurlijk wel een potje schaken. Hij wist er ternauwernood in het verre eindspel nog een remise uit te slepen door met zijn koning de laatste pionnen van zijn tegenstander te verschalken, zodat die met paard alleen niet meer mat kon zetten. Oef. Met de eindstand van 5-3 staat A3 weer keurig in de middenmoot.

Z2 met geluk langs De Volewijckers (31-1-2020)

Z2 wint spannende wedstrijd, maar niet zonder fortuin

Z2 was het seizoen goed gestart (twee zeges) maar kreeg in de derde ronde lelijk klop van Fischer Z. In ronde vier stond het duel met 'de andere koploper' op het programma. Bij winst zou Z2 bovenin blijven meedraaien. De Volewijckers hebben echter een sterk team. Kapitein Nico had dan ook zijn sterkste matrozen aan dek gecommandeerd. Dat bleek wel nodig, want zelfs in deze opstelling bleek de gemiddelde rating per team vrijwel gelijk.

De eerste uren waren maar matig voor Z2. Olav voelde zich niet 100%, speelde een stuk of 18 zeer solide zetjes, en bracht zonder een stuk te hebben geslagen een halfje binnen. Altijd beter dan een lege dop. Hugo overzag een potentieel familieschaak, en moest met wit Lxh3 en even later zelfs Lxg2 toestaan. Twee gratis pionnen voor zwart, die met een kluit stukken rond de witte koning dwarrelde. Hugo dacht zelfs aan opgeven, wat misschien niet onrealistisch was. Maar Olav nam inmiddels de taak van raadsman en kapitein van de afwezige Nico waar, en sprak Hugo moed in. Die speelde dus door, en zie, zwart stond dan wel gewonnen, maar wist ook niet steeds hoe het verder moest. Het was nog steeds niet echt uit.

Bij Harold ging het na de opening niet al te geweldig. Als zwart na een kleine 20 zetten nog steeds een paard op b8 en een toren op a8 heeft, dan is er vaak iets mis. Wit offerde met donderend geweld Pxg7 waarna Harold in een penning raakte en een stuk of vijf tempi moest verliezen om zijn dame te redden. Wit kreeg als compensatie voor het stuk eerst twee pionnen, toen een kwaliteit en nog eens twee pionnen. Meer dan genoeg voor het punt.

Positief nieuws was er wel bij Henri. Via een klein trucje won hij een pion, en na wat afruilen bleef er een eindspel met pluspion over. Dat leek gewonnen, al moet dat altijd nog gebeuren. Henri wikkelde de zaak keurig af en mocht de gelijkmaker laten noteren.

Henk stond onder stevige druk - maar kwam daar langzaam onder vandaan. Een afwikkeling naar een gunstig eindspel leek aanstande - maar Henk overzag een penning en meteen was het mis. Volewijckers weer op voorsprong.

Die werd weer te niet gedaan door Michiel. Onze voorzitter zat op het kopbord, wit deed e4, en dan kun je al noteren dat het Frans wordt. Wit speelde de doorschuifvariant en deed het centrum op slot. Wit rokeerde kort, zwart rokeerde lang. Wit probeerde iets op de damevleugel, zwart deed f6 en kreeg een open g-lijn. Maar daar waar wit zijn stukken niet op de goede velden kreeg had Michiel zware druk met twee torens over de g-lijn. Wit moest alle zeilen bijzetten om niet weggespeeld te worden, maar Michiel drukte door en won sterk. Gelijk.

Hoe was het ondertussen bij Hugo? Wel, zwart had geen mat of andere winsten kunnen vinden. Het moest van een eindspel komen. Met extra pionnen, dat wel, maar Hugo had er ook nog een paar, en die gingen rennen. Zwart deed het hier en daar niet echt handig, en het slot van het liedje was dat Hugo met een allang niet meer verwacht halfje uit de strijd kwam. Zie je nou wel?, zei Olav. De remise was zeker ook deels zijn verdienste!

Goed, 3-3, Marcel en Eric speelden nog. Marcel had een overwicht, vanuit de opening al. Dat leverde echter niet veel op - zwart bleef stug staan, en na een grote afruil had Marcel weliswaar een pluspion maar ook een eindspel met ongelijke lopers. Zwart bood remise aan, maar Marcel had een meerderheid op de damevleugel, en zwart had ook nog een dubbelpion, dus hij wilde het wel even proberen. In zulke stellingen moet de koning dan actief worden. Die stond nog veilig thuis op g1. Toen Marcel echter verzuimde tijdig Kf1 te spelen kon zwart met Ld3! de witte monarch tot huisarrest veroordelen. Een zet later was het alsnog remise.

Bleef Eric over. Wit had een klein plusje na de opening. De stelling ging open, en het werd erg ingewikkeld. Eric vertrouwde de stelling niet erg en bood maar eens tactisch remise aan. Wit verbruikte vijf van zijn resterende negen minuten en speelde toch door. Tactiek geslaagd! Toen een lastig eindspel bereikt werd had wit nog maar een minuut over (Eric meer dan vijf). Wit kon een paar maal beter spelen, maar dankzij tijdnoodfoutjes liep een zwarte vrijpion ineens heel hard. Dat kostte een stuk. Maar het eindspel van T + P + h-pion tegen T + g- en h-pion was waarschijnlijk toch remise. Wit zat echter nog in de ik-heb-hoge-tijdnood-stand, bleef vrijwel a tempo spelen (wat hem een paar minuten aan increment opleverde). In de haast overzag wit een trucje, en ging alsnog nadenken toen het al te laat was. Eric kon de beide pionnen veroveren, waarna wit gedesillusioneerd opgaf.

Een overwinning waarin het bepaald niet tegenzat. Met name de tegenstanders van Eric en Hugo zullen zich op de terugweg afgevraagd hebben hoe het toch mogelijk was dat ze samen maar een half punt binnen brachten. Daarmee staat Z2 weer gelijk met De Volewijckers en een puntje achter op Fischer Z. Die twee teams spelen in de volgende ronde tegen elkaar - als dat gunstig valt voor Z2 kan het seizoen nog bijzonder interessant worden.