Interne competitie

Algemeen
1. De interne competitie wordt gespeeld volgens het Zwitserse system. Alle deelnemers spelen in dezelfde groep.
2. De competitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt in het najaar afgewerkt en het tweede deel na de jaarwisseling. Per deel worden ongeveer negen ronden gespeeld.
3. Spelers kunnen elkaar per deel slechts één keer ontmoeten.
4. In het tweede deel kunnen spelers tegen elkaar spelen die elkaar ook al in het eerste deel hebben ontmoet. De speler die in de eerste partij zwart had heeft er recht op om de tweede maal met wit te spelen, ook indien de indeling anders aangeeft.
5. De indeling voor elke ronde wordt op de vrijdagmiddag voor de betreffende ronde bekendgemaakt via e-mail en de website. De eerste ronde van het eerste deel is hierop mogelijk een uitzondering. Voor deze ronde wordt de indeling mogelijk pas op de speelavond zelf gemaakt.
6. De speeldata worden door het bestuur vastgesteld en op de website gepubliceerd.
7. Uitslagen en actuele standen worden zo spoedig mogelijk na iedere ronde op de website gepubliceerd.
Communicatie met de competitieleider
8. De competitieleider is bereikbaar via email naar interne@zukertortamstelveen.nl. Leden zonder email kunnen zich tot de competitieleider wenden voor een bijzondere regeling.
9. Een bericht van verhindering dient voor woensdagavond om 20:00 uur ontvangen te zijn door de intern wedstrijdleider op het hiervoor genoemde emailadres.
10. Wanneer de interne competitie samenvalt met een teamwedstrijd voor de SGA of KNSB ontvangen de spelers van dit team een bye (= ½ punt). Spelers dienen zelf aan te geven dat ze verhinderd zijn vanwege een externe wedstrijd.
12. Wanneer de afzegging niet op tijd is gedaan ontvangt de betreffende speler een reglementaire nul. De tegenstander ontvangt een reglementaire overwinning.
Byes
13. Er is in elke ronde de mogelijkheid om vrijwillig een bye op te nemen. Een bye levert een half punt op. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het aantal op te nemen byes.
De partij
14. Voor zover in het reglement geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen, wordt er gespeeld volgens het FIDE-reglement van het Schaakspel. De verzuimtijd bedraagt 30 minuten.
15. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt
  1. 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet, of
  2. 45 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet
Jeugdspelers hebben het recht om te kiezen voor het versnelde tempo.
16. De aanvang van de partijen is op de speelavond bepaald op 20:15 uur. De klok dient dan aangezet te worden. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor de jeugdspelers en -trainers die tot 20:15 uur bezig zijn geweest met hun training. Daarvoor geldt dat men uiterlijk om 20:30 uur dient te beginnen.
17. Indien een speler om 20:45 uur nog niet aanwezig is verliest deze de partij.
18. Een partij die met verwisselde kleuren is begonnen mag niet opnieuw worden gestart en wordt als een geldige partij beschouwd. Wel worden de kleuren in de indeling aangepast.
19. De winnaar vult de uitslag in op de indelingslijst op de tafel van de wedstrijdleiding. Bij remise is dit de taak van de witspeler.
Eindstand en prijzen
20. Na het afronden van het tweede deel van de interne competitie wordt de eindranglijst bepaald door de scores van deel 1 en deel 2 bij elkaar op te tellen.
Degene die bovenaan eindigt in de eindranglijst is clubkampioen van Zukertort Amstelveen.
21. Indien twee of meer spelers bovenaan eindigen worden beslissingswedstrijden gespeeld. Het tempo en eventuele indeling worden bepaald door de competitieleider.
Slotbepalingen
22. Naast spelers van Zukertort Amstelveen hebben ook spelers van KLM Pegasus toegang tot de competitie. Deze spelers delen mee in de prijzen, maar kunnen geen clubkampioen worden.
23. De competitieleider is tevens wedstrijdleider of wijst iemand aan die deze functie waarneemt, en ziet toe op naleving van deze reglementen.
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider.
25. Tegen beslissingen van de competitieleider kan in beroep worden gegaan bij de commissie van beroep. De uitspraak van deze commissie is bindend.

Rapidcompetitie / Simoniscup

De vereniging organiseert een rapidkampioenschap dat wordt gespeeld op twee avonden.

Per avond worden drie tot vier partijen gespeeld met een tempo van 15 minuten p.p.p.p. met 10 seconden increment per zet vanaf zet 1.

Er wordt per avond en per ronde ingedeeld volgens het Zwitsers systeem. De resultaten van beide speelavonden worden bij elkaar opgeteld.

Indien twee of meer spelers gelijk eindigen telt het beste resultaat op de laatste speelavond. Indien ook dit gelijk is gaat de titel naar de speler die op dat moment de laagste KNSB-rating heeft.

De winnaar van de rapidcompetitie ontvangt de Simoniscup.


Snelschaakkampioenschap/Verlaancup


Van Elmpt-beker

Het verenigingslid met de beste externe score wint de van Elmpt-beker. Deze beker wordt al sinds de jaren vijftig uitgereikt. Voor de externe score tellen alle partijen mee die volgens een zodanig tempo worden verspeeld dat ze mee zouden kunnen tellen voor de Nederlandse rating (KNSB, SGA en bekercompetities tellen zodoende mee, rapidpartijen niet).
Om de beker te kunnen winnen moet men tenminste vijf partijen gespeeld hebben. Om te bepalen wie de beste score heeft wordt het aantal gescoorde punten gedeeld door het aantal gespeelde partijen. Als meerdere spelers gelijk eindigen gaat de beker naar de speler met de beste toernooiprestatierating.