Keizercompetitie

Algemeen
1. Er wordt ingedeeld met het klassieke Keizersysteem met het programma Systeem Keizer 2.2 van Henk ten Bos.
2. Er worden ieder seizoen twee periodes van ongeveer 12 ronden gespeeld. De eerste periode begint in september en de tweede periode begint in januari of februari.
3. Er wordt in twee groepen - A en B genaamd - gespeeld. Er zijn vijf promotie- en degradatieplaatsen tussen deze groepen na iedere periode.
4. De speelavond vangt aan om 20:15 uur.
5. De speeldata worden door het bestuur vastgesteld en op de website gepubliceerd.
Communicatie met de competitieleider
6. De competitieleider is bereikbaar via email naar keizer@zukertortamstelveen.nl. Leden zonder email kunnen zich tot de competitieleider wenden voor een bijzondere regeling.
7. Spelers moeten zich voor iedere periode opgeven bij de competitieleider. Bij opgave voor deelname dient men aan te geven of men:
 1. Standaard aanwezig is met afmeldplicht per ronde
 2. Standaard afwezig is met aanmeldplicht per ronde
8. Aan- of afmelden voor een ronde dient te geschieden per email aan keizer@zukertortamstelveen.nl voor vrijdag 18.30 uur. De reden van verhindering zoals hieronder omschreven dient aangegeven te worden. Spelers die geen bijzondere reden aangegeven worden ingedeeld als Afwezig zonder geldige reden. De competitieleider kan verzoeken tot indeling in een bepaalde categorie gemotiveerd afwijzen.
9. De competitieleider zorgt ervoor dat op de speelavond om 20:15 uur een indeling gereed ligt op de wedstrijdleiderstafel
10. Uitslagen en actuele standen worden zo spoedig mogelijk na iedere ronde op de website gepubliceerd.
De indeling
11. Spelers worden ingedeeld in een A- en een B-groep op basis van prestaties in de vorige keizerperiode. Nieuwe spelers worden ingedeeld in een van beide groepen door de competitieleider op basis van de recente KNSB-rating. Spelers zonder rating krijgen een geschatte rating.
12. Voor iedere nieuwe periode worden per groep spelers gerangschikt op basis van de recente KNSB-rating. Iedere speler krijgt een waardecijfer (Waarde Zelf) dat is gebaseerd op zijn plaats op de ranglijst. De hoogst geplaatste speler krijgt een Waarde Zelf die gelijk is aan het aantal deelnemers maal twee. De daaropvolgende spelers krijgen steeds 1 punt minder.
13. Bij een overwinning krijgt men het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten; bij remise de helft daarvan en bij verlies niets. Na iedere ronde wordt een nieuwe ranglijst gemaakt op basis van het aantal punten. Het waardecijfer wordt dan bijgesteld op basis van deze nieuwe ranglijst.
14. Spelers die niet worden ingedeeld tegen een andere speler vormen vijf categorieën:
 1. Niet gespeeld buiten schuld (2/3 maal Waarde Zelf; maximaal vier keer per periode)
  • Hieronder vallen gebeurtenissen die de speler zelf niet in de hand hebben die het spelen verhinderen, zoals het overlijden van een naaste of het niet komen opdagen van de tegenstander.
 2. Afwezig met geldige reden (1/2 maal Waarde Zelf; maximaal vier keer per periode)
  • Voor het uitvoeren van taken voor de club die het spelen verhinderen, zoals:
  • Bijwonen van een bestuursvergadering of jeugdcommissie meeting
  • Begeleiden van een jeugdteam
 3. Externe Wedstrijd (2/3 maal Waarde Zelf; onbeperkt aantal keren)
  • Alleen externe wedstrijden van de SGA of KNSB die worden gespeeld op een keizeravond tellen mee voor de keizercompetitie, mits die met een gewoon speeltempo worden gespeeld (dus geen rapidpartijen).
 4. Afwezig zonder geldige reden (1/3 maal Waarde Zelf; onbeperkt aantal keren)
  • Voor spelers die zich hebben afgemeld zonder bovengenoemde geldige redenen.
 5. Afwezig zonder kennisgeving (0 maal Waarde Zelf; onbeperkt aantal keren)
  • Voor spelers die niet komen opdagen zonder zich tijdig af te melden.
15. Bij de verder automatisch gemaakte indeling gelden de volgende instellingen:
 • Een speler met de paring 'oneven' heeft geen tegenstander en krijgt 2/3 maal Waarde Zelf.
 • Spelers kunnen na 8 ronden voor een 2e keer - maar niet voor een 3e keer - tegen elkaar worden ingedeeld.
 • Spelers krijgen maximaal 4 keer achter elkaar wit of zwart
 • Spelers krijgen maximaal een kleursaldo van 3.
De partij
16. Voor zover in het reglement geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen, wordt er gespeeld volgens het FIDE-reglement van het Schaakspel. De verzuimtijd bedraagt 60 minuten.
17. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt
 1. 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet, of
 2. 1 uur en 15 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet
Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert a) over b), met dien verstande dat een speler van 16 jaar of jonger, alsmede een speler die op een speelavond voor externe wedstrijden als arbiter of wedstrijdleider optreedt, aanspraak kan maken op een korter tempo conform punt b).
18. Een partij die met verwisselde kleuren is begonnen mag niet opnieuw worden gestart en wordt als een geldige partij beschouwd. Wel worden de kleuren in de indeling aangepast.
19. De winnaar vult de uitslag in op de indelingslijst op de tafel van de wedstrijdleiding. Bij remise is dit de taak van de witspeler.
Rechten ontleend aan de ranglijst
20. Op het einde van iedere periode wordt een eindranglijst opgemaakt op basis van het aantal behaalde punten.
21. De vijf hoogst geklasseerde spelers op de ranglijst van de B-groep promoveren naar de A-groep.
22. De vijf laagst geklasseerde spelers op de ranglijst van de A-groep degraderen naar de B-groep.
23. Op het einde van ieder seizoen zal het aantal remises van beide periodes voor iedere speler worden opgeteld. De speler met het hoogste aantal remises in de keizercompetitie mag zich remisekoning van Zukertort noemen en ontvangt de Edwin-van-Erpwisselbeker. Bij gelijk aantal remises wint degene met het hoogste puntenaantal.
24. Er is een prijs beschikbaar voor de jeugdspeler met de hoogste plaats op de ranglijst. Hiertoe worden op het einde van het seizoen de spelers gerangschikt op basis van de ranglijst in de eerste periode, waarbij de spelers van groep B worden gerangschikt na de spelers van groep A. Bij twintig spelers in de A groep is de hoogst geplaatste speler van de B groep dus nr 21 op de gezamenlijke ranglijst. Evenzo wordt een gezamenlijke ranglijst opgesteld van de tweede periode. De plaatsen op de ranglijst van beide periodes worden bij elkaar opgeteld.
25. De winnaars van de A-groep van de beide competitieperiodes spelen een match om het clubkampioenschap. Deze match wordt in principe gespeeld tijdens de tweede interne rapid-competitieavond die op de tweede competitie periode volgt. De winnaar van deze match is clubkampioen van Zukertort en ontvangt de wisselbeker.
26. De match om het kampioenschap gaat over twee rapidpartijen van 15 minuten per persoon per partij, met 10 seconden increment per zet. Mocht de stand hierna nog gelijk zijn dan volgen er twee snelschaakpartijen van 5 minuten per persoon per partij. Als de stand daarna nog steeds gelijk is dan volgt er een snelschaakpartij waarbij de witspeler 6 minuten krijgt en de zwartspeler 5 minuten. De witspeler wint de match als hij deze partij wint en de zwartspeler wint de match bij remise of wanneer hij wint.
Slotbepalingen
27. De competitieleider is tevens wedstrijdleider en ziet toe op naleving van deze reglementen.
28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider.
29. Tegen beslissingen van de competitieleider kan in beroep worden gegaan bij de commissie van beroep.

Rapidcompetitie / Simoniscup

De vereniging organiseert een rapidkampioenschap dat wordt gespeeld op twee avonden.

Per avond worden drie tot vier partijen gespeeld met een tempo van 15 minuten p.p.p.p. met 10 seconden increment per zet vanaf zet 1.

Er wordt per avond en per ronde ingedeeld volgens het Zwitsers systeem. De resultaten van beide speelavonden worden bij elkaar opgeteld.

Indien twee of meer spelers gelijk eindigen telt het beste resultaat op de laatste speelavond. Indien ook dit gelijk is gaat de titel naar de speler die op dat moment de laagste KNSB-rating heeft.

De winnaar van de rapidcompetitie ontvangt de Simoniscup.


Snelschaakkampioenschap/Verlaancup


Van Elmpt-beker

Het verenigingslid met de beste externe score wint de van Elmpt-beker. Deze beker wordt al sinds de jaren vijftig uitgereikt. Voor de externe score tellen alle partijen mee die volgens een zodanig tempo worden verspeeld dat ze mee zouden kunnen tellen voor de Nederlandse rating (KNSB, SGA en bekercompetities tellen zodoende mee, rapidpartijen niet).
Om de beker te kunnen winnen moet men tenminste vijf partijen gespeeld hebben. Om te bepalen wie de beste score heeft wordt het aantal gescoorde punten gedeeld door het aantal gespeelde partijen. Als meerdere spelers gelijk eindigen gaat de beker naar de speler die ingedeeld was in het hoogste team, of anders naar de speler die gemiddeld aan het hoogste bord heeft gespeeld, of tenslotte naar de speler met de beste toernooiprestatierating.